sobota 25 kwietnia 2015
Strona główna
Status prawny
Organizacja
Majątek
Ewidencje, rejestry, archiwa
Przetargi
Egzaminy
Praca
Szkolenia
Skargi i wnioski
Biuletyn

Redaktor: Aneta Brodowska-Wojdak Data utworzenia: 29.12.2007 r.
Administrator: Robert Michalski
Data modyfikacji: 20.11.2014 r.
Szkolenia egzaminatorów


W celu zgłoszenia się na szkolenie należy:
  • zarejestrować się na Panelu Egzaminatora (Elektroniczny System Egzaminatora) na stronie OKE;
  • zalogować się na swoim koncie i wypełnić elektronicznie wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów i formularz dla kandydatów;
  • wypełniony wniosek wydrukować, czytelnie podpisać w odpowiednich miejscach, poświadczyć zatrudnienie u pracodawcy (pkt. 9 formularza) , dołączyć odpis lub kserokopię dyplomu ukończenia szkoły/uczelni oraz dokument o kwalifikacjach pedagogicznych (wszystkie kserowane dokumenty muszą być uwierzytelnione przez pracodawcę)
  • podpisany wniosek (w formie papierowej wraz z załącznikami) złożyć osobiście lub listownie w sekretariacie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, ul. Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa. (dla każdego zakresu egzaminu lub kilku zawodów należy złożyć osobny komplet dokumentów wraz z odpowiednio poświadczonymi załącznikami).
EGZAMINATORZY – OKE w WARSZAWIE
Liczba egzaminatorów - stan na 23.01.2014r.

Rodzaj egzaminu Liczba egzaminatorów wpisanych do ewidencji
Sprawdzian  
Sprawdzian standardowy 1455
sprawdzian dla uczniów z trudnościami w uczeniu się 19
sprawdzianu dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących 2
sprawdzianu dla uczniów niewidzących i słabo widzących -
Egzamin gimnazjalny  
egzamin gimnazjalny – część I humanistyczna  
standardowy 1636
dla uczniów z trudnościami w uczeniu się 8
dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących 3
dla uczniów niewidzących i słabo widzących -
  egzamin gimnazjalny – część II matematyczno-przyrodnicza  
standardowy 2102
dla uczniów z trudnościami w uczeniu się 7
dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących. 4
dla uczniów niewidzących i słabo widzących -
 egzamin gimnazjalny – część III z języka obcego nowożytnego  
z języka angielskiego 560
z języka angielskiego dla uczniów z trudnościami w uczeniu się -
z języka angielskiego dla uczniów niewidomych i słabo widzących -
z języka angielskiego dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących -
z języka niemieckiego 141
z języka niemieckiego dla uczniów z trudnościami w uczeniu się -
z języka niemieckiego dla niewidomych i słabo widzących -
z języka niemieckiego dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących -
z języka rosyjskiego 38
z języka rosyjskiego dla uczniów z trudnościami w uczeniu się -
z języka rosyjskiego dla uczniów niewidomych i słabo widzących -
z języka rosyjskiego dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących -
z języka francuskiego 21
z języka francuskiego dla uczniów z trudnościami w uczeniu się -
z języka francuskiego dla uczniów niewidomych i słabo widzących -
z języka francuskiego dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących -
z języka hiszpańskiego 12
z języka hiszpańskiego dla uczniów z trudnościami w uczeniu się -
z języka hiszpańskiego dla uczniów niewidomych i słabo widzących -
z języka hiszpańskiego dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących -
z języka włoskiego 3
z języka włoskiego dla uczniów z trudnościami w uczeniu się -
z języka włoskiego dla uczniów niewidomych i słabo widzących -
z języka włoskiego dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących -
EGZAMIN MATURALNY  
Rodzaj egzaminu Liczba egzaminatorów wpisanych do ewidencji
z języka polskiego 1875
z języka polskiego dla niesłyszących 4
z języka polskiego dla niewidomych -
z języka angielskiego 1469
z języka angielskiego w szkołach dwujęzycznych 25
z języka angielskiego dla niewidomych -
z języka angielskiego dla niesłyszących 1
z języka niemieckiego 739
z języka niemieckiego w szkołach dwujęzycznych 15
z języka niemieckiego dla niewidomych -
z języka niemieckiego dla niesłyszących -
z języka rosyjskiego 448
z języka rosyjskiego w szkołach dwujęzycznych 3
z języka rosyjskiego dla niewidomych -
z języka francuskiego 195
z języka francuskiego w szkołach dwujęzycznych 15
z języka hiszpańskiego 23
z języka hiszpańskiego w szkołach dwujęzycznych 8
z języka włoskiego 22
z języka szwedzkiego 1
z języka słowackiego 1
z języka białoruskiego 1
z języka litewskiego -
z języka ukraińskiego 1
z języka kaszubskiego -
z języka łacińskiego 20
z języka greckiego 2
z matematyki 1380
z matematyki dla niewidomych -
z fizyki z astronomią 209
z informatyki 65
z informatyki dla niewidomych -
z biologii 437
z biologii dla niewidomych -
z geografii 440
z geografii dla niewidomych -
z chemii 377
z chemii dla niewidomych -
z historii 590
z historii dla niewidomych 1
z filozofii 6
z historii sztuki 28
z historii muzyki 9
z wiedzy o społeczeństwie 307
z wiedzy o społeczeństwie dla niewidomych -
z wiedzy o społeczeństwie dla niesłyszących 1
z wiedzy o tańcu 2

EGZAMIN ZAWODOWY („STARY”)    
Symbol zawodu Nazwa Zawodu Liczba egzaminatorów wpisanych do ewidencji
311[02] Technik analityk 10
311[04] Technik budownictwa 47
311[06] Technik dróg i mostów kolejowych 1
311[07] Technik elektronik 39
311[08] Technik elektryk 47
311[10] Technik geodeta 13
311[17] Technik hydrolog 1
311[20] Technik mechanik 115
311[22] Technik mechanizacji rolnictwa 13
311[24] Technik ochrony środowiska 12
311[25] Technik obuwnik 12
311[28] Technik poligraf 7
311[29] Technik pożarnictwa 6
311[31] Technik technologii chemicznej 4
311[32] Technik technologii drewna 5
311[34] Technik technologii odzieży 15
311[35] Technik technologii wyrobów skórzanych 4
311[37] Technik telekomunikacji 5
311[39] Technik urządzeń sanitarnych 3
311[45] Technik drogownictwa 2
311[50] Technik mechatronik 10
311[51] Technik cyfrowych procesów graficznych 5
311[52] Technik pojazdów samochodowych 11
311[54] Technik energetyk 5
311[55] Technik gazownictwa 2
312[01] Technik informatyk 110
312[02] Technik teleinformatyk 5
313[01] Fototechnik 5
313[04] Technik urządzeń audiowizualnych 1
313[05] Fotograf 8
313[06] Asystent operatora dźwięku 1
314[06] Technik awionik 2
315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 10
321[01] Technik hodowca koni 4
321[02] Technik leśnik 1
321[03] Technik ogrodnik 23
321[05] Technik rolnik 27
321[07] Technik architektury krajobrazu 15
321[09] Technik technologii żywności 13
321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego 68
321[11] Dietetyk 2
322[01] Asystentka stomatologiczna 7
322[03] Higienistka stomatologiczna 4
322[06] Ratownik medyczny 20
322[09] Technik dentystyczny 6
322[10] Technik farmaceutyczny 11
322[12] Technik masażysta 13
322[13] Technik ortopeda 1
322[14] Technik weterynarii 4
322[15] Terapeuta zajęciowy 10
322[17] Protetyk słuchu 5
322[19] Technik elektroradiolog 1
341[01] Technik agrobiznesu 30
341[02] Technik ekonomista 232
341[03] Technik handlowiec 89
341[04] Technik hotelarstwa 26
341[05] Technik obsługi turystycznej 10
341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych 55
341[08] Technik turystyki wiejskiej 1
342[01] Technik organizacji reklamy 3
342[02] Technik spedytor 2
342[03] Technik eksploatacji portów i terminali 1
342[04] Technik logistyk 13
343[01] Technik administracji 18
346[02] Asystent osoby niepełnosprawnej 11
346[03] Opiekunka środowiskowa 10
346[04] Opiekun w domu pomocy społecznej 21
346[05] Opiekun osoby starszej 2
347[09] Florysta 3
348[02] Technik archiwista 4
348[03] Technik informacji naukowej 6
412[01] Technik rachunkowości 21
419[01] Technik prac biurowych 9
421[02] Technik usług pocztowych i finansowych 2
512[01] Kelner 10
512[02] Kucharz 61
512[05] Kucharz małej gastronomii 153
513[01] Opiekunka dziecięca 8
513[02] Opiekun medyczny 34
514[01] Fryzjer 32
514[02] Technik usług fryzjerskich 10
514[03] Technik usług kosmetycznych 25
515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia 11
522[01] Sprzedawca 106
522[02] Technik księgarstwa 2
613[01] Rolnik 6
621[01] Ogrodnik 37
712[01] Betoniarz-zbrojarz 6
712[02] Cieśla 14
712[04] Monter konstrukcji budowlanych 2
712[06] Murarz 49
713[01] Dekarz 8
713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 15
713[05] Posadzkarz 34
713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 40
714[01] Malarz-tapeciarz 24
714[03] Lakiernik 6
721[01] Blacharz 6
721[03] Blacharz samochodowy 5
722[02] Operator obrabiarek skrawających 44
722[03] Ślusarz 63
722[04] Kowal 3
723[02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń 29
723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 27
723[04] Mechanik pojazdów samochodowych 106
724[01] Elektryk 45
724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych 9
724[03] Monter-elektronik 11
724[05] Elektromechanik 37
725[01] Monter-elektronik 1
734[02] Introligator 6
741[01] Cukiernik 30
741[02] Piekarz 19
741[03] Rzeźnik-wędliniarz 9
742[01] Stolarz 18
743[01] Krawiec 33
743[03] Tapicer 10
744[01] Kaletnik 6
744[02] Obuwnik 15
815[01] Operator urządzeń przemysłu chemicznego 2
825[01] Drukarz 6
913[01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 2
EGZAMIN W ZAWODZIE („NOWY”)    
  Nazwa kwalifikacji Liczba egzaminatorów wpisanych do ewidencji
Symbol kwalifikacji    
A.1. Wytwarzanie wyrobów ze szkła -
A.2. Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych -
A.3. Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykantów ceramicznych -
A.4. Wytwarzanie wyrobów włókienniczych -
A.5. Wykańczanie wyrobów włókienniczych -
A.6. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego 9
A.7. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych 10
A.8. Wytwarzanie obuwia 27
A.9. Wyprawianie skór -
A.10. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych 10
A.11. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich 4
A.12. Wykonywanie usług krawieckich 48
A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 23
A.14. Realizacja procesów introligatorskich 15
A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych 13
A.16. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych -
A.17. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich -
A.18. Prowadzenie sprzedaży 197
A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 42
A.20. Rejestracja i obróbka obrazu 14
A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej 2
A.22. Prowadzenie działalności handlowej 89
A.23. Projektowanie fryzur 10
A.24. Wykonywanie prac biurowych 11
A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 14
A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 10
A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 10
A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu 6
A.29. Obsługa klientów i kontrahentów 6
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 21
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 21
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 21
A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 3
A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 3
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 232
A.36. Prowadzenie rachunkowości 259
A.37. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych -
A.38. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych -
A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej -
A.40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej 14
A.41. Organizacja i nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych -
A.42. Opracowywanie dokumentacji wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych -
A.43. Organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych -
A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 1
A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych 1
A.46. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych 4
A.47. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła -
A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych 15
A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 15
A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 5
A.51. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów ceramicznych -
A.52. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia 12
A.53. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór -
A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 9
A.55. Drukowanie cyfrowe 9
A.56. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym 7
A.57. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych -
A.58. Przetwórstwo wytworów papierniczych -
A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 10
A.60. Wykonywanie badań analitycznych 10
A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 25
A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 25
A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 4
A.64. Opracowanie materiałów archiwalnych 4
A.65. Rozliczenie wynagrodzeń i danin publicznych 27
A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego 7
A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich 2
A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 18
A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego -
A.70. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego -
B.1. Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych -
B.2. Wykonywanie robót drogowych 2
B.3. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporniczych i nośnych izolacji przemysłowych -
B.4. Wykonywanie robót kominiarskich -
B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 42
B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 66
B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 76
B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 20
B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 20
B.10. Wykonywanie izolacji przemysłowych -
B.11. Wykonywanie izolacji budowlanych 3
B.12. Wykonywanie robót dekarskich 10
B.13. Wykonywanie robót regulacyjnych I hydrotechnicznych -
B.14. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej -
B.15. Wykonywanie robót ciesielskich 16
B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 58
B.17. Wykonywanie robót kamieniarskich -
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 103
B.19. Wykonywanie robót zduńskich -
B.20. Montaż konstrukcji budowlanych 53
B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej -
B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej -
B.23. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych 2
B.24. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych 2
B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych -
B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury -
B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 5
B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych 1
B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych 1
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 54
B.31. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych -
B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 2
B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 51
B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowanie wyników pomiarów 14
B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 14
B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 14
E.1. Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych -
E.2. Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych 5
E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 13
E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 0
E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych 12
E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 53
E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 129
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 92
E.9. Uruchomienie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej 5
E.10. Montaż, uruchamianie i utrzymywanie sieci transmisyjnych 5
E.11. Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową -
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 148
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 153
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 148
E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 5
E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 5
E.17. Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego 2
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 13
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 13
E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 41
E.21. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym -
E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej 5
E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej 5
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 47
E.25. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej -
E.26. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego -
E.27. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej -
M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 42
M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 42
M.3. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych -
M.4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów -
M.5. Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali -
M.6. Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych -
M.7. Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych do obróbki plastycznej metali -
M.8. Wykonywanie prac wiertniczych -
M.9. Eksploatacja otworowa złóż -
M.10. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową -
M.11. Eksploatacja złóż podziemnych -
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 29
M.13. Naprawa zegarów i zegarków -
M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych -
M.15. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych -
M.16. Montaż i obsługa maszyn układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych -
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 150
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 126
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 163
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 182
M.21. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich 3
M.22. Wykonywanie elementów kadłuba okrętu -
M.23. Montaż i remont kadłuba okrętu -
M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych 8
M.25. Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy 6
M.26. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z materiałów niemetalowych -
M.27. Montaż i naprawa oprzyrządowania odlewniczego wykonanego z metalu -
M.28. Wykonywanie prac lakierniczych 6
M.29. Montaż systemów rurociągowych -
M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych -
M.31. Wykonywanie obsługi liniowej I hangarowej statków powietrznych -
M.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych -
M.33. Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych -
M.34. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych -
M.35. Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych -
M.36. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych -
M.37. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego -
M.38. Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali -
M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych -
M.40. Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż -
M.41. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową -
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 20
M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 15
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 119
R.1. Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych -
R.2. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze -
R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 76
R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej -
R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 67
R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 37
R.7. Ocena stanu środowiska 15
R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska 15
R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 4
R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 4
R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 4
R.12. Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim -
R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 2
R.14. Użytkowanie zasobów leśnych 2
R.15. Organizacja prac rybackich w akwakulturze -
R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 33
R.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej -
R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 29
R.19. Organizowanie chowu i hodowla koni 6
R.20. Szkolenie i użytkowanie koni 6
R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 15
R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 15
R.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska 2
R.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych 2
R.25. Wykonywanie prac geologicznych 1
R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 4
S.1. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich -
S.2. Realizacja nagrań 1
S.3. Realizacja nagłośnień 1
S.4. Montaż nagrań dźwiękowych -
S.5. Realizacja nagrań studyjnych -
S.6. Budowa fortepianów i pianin -
S.7. Naprawa fortepianów i pianin -
S.8. Strojenie fortepianów i pianin -
S.9. Przygotowywanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej -
T.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie 2
T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń 16
T.3. Produkcja wyrobów piekarskich 35
T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 54
T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 25
T.6. Sporządzanie potraw i napojów 281
T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 4
T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 4
T.9. Wykonywanie usług kelnerskich 10
T.10. Organizacja usług gastronomicznych 10
T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 39
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 39
T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 17
T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 17
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 194
T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych 16
T.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich -
Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 13
Z.2. Wykonywanie i dopieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych 1
Z.3. Ochrona osób i mienia 11
Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 38
Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 10
Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej 21
Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej 2
Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 11
Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 10
Z.10. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki -
Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 8
Z.12. Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie 20
Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 10
Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymywanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia 10
Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymywanie gabinetu w gotowości do pracy 7
Z.16. Świadczenie usług w zakresie dietetyki 2
Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy 8
Z.18. Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu 5
Z.19. Sporządzenie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 17
Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 7
Z.21. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii 1
Z.22. Wytwarzanie działań ratowniczych 6
Z.23. Zarządzanie działaniami ratowniczymi 6